TEKNIK MENGOLAH DATA 2


Penggunaan AutoFill
Satu ciri dinamakan AutoFill dapat mempercepatkan proses memasukkan data dengan mengisi satu siri data atau menduakan masukan untuk anda.
Dengan menyeret merentasi helaian kerja, anda boleh mengguna AutoFill mengisi satu senarai nama hari atau bulan, satu siri nombor, atau satu senarai masukan teks yang sama. Nama hari dan bulan (dalam bahasa Inggeris) dan singkatan mereka adalah senarai terbina dalam bagi Excel.
Untuk mengisi senarai bulan:
1. Taipkan “Jan” di sel A6. Gerakkan tetikus sehingga kelihatan kursor + pada hujung kanan sel, bahagian bawah dan seret ke kanan. Senarai nama bulan seterusnya akan kelihatan.
Untuk mengisi senarai nombor berganda:
1. Taipkan “2” di sel A1 dan “4” di sel B1.Gerakkan tetikus sehingga kelihatan kursor + pada hujung kanan sel, bahagian bawah dan seret ke kanan. Senarai nombor gandaan dua seterusnya akan kelihatan
Mengalih & Menyalin Data
i. Dengan Teknik Seret-Dan-Letak;
Cara yang paling mudah ialah mengguna tetikus menyeret dan meletakkannya. Sama ada anda mengalih atau menyalin satu sel atau satu julat sel, kaedah seret-dan-letak ini adalah kaedah yang mudah dan cepat.
Untuk mengalih data:
1. Anda perlu memilih julat sel. Contohnya seperti gambar dibawah.
Mengalih & Menyalin Data
i. Dengan Teknik Seret-Dan-Letak;
Cara yang paling mudah ialah mengguna tetikus menyeret dan meletakkannya. Sama ada anda mengalih atau menyalin satu sel atau satu julat sel, kaedah seret-dan-letak ini adalah kaedah yang mudah dan cepat.
Untuk mengalih data:
1. Anda perlu memilih julat sel. Contohnya seperti gambar dibawah.

.Mengalih & Menyalin Data
i. Dengan Teknik Seret-Dan-Letak;

Cara yang paling mudah ialah mengguna tetikus menyeret dan meletakkannya. Sama ada anda mengalih atau menyalin satu sel atau satu julat sel, kaedah seret-dan-letak ini adalah kaedah yang mudah dan cepat.
Untuk mengalih data:
1. Anda perlu memilih julat sel. Contohnya seperti gambar dibawah.

2. Gerakkan tetikus sehingga kelihatan kursor berbentuk anak panah. Seret ke lokasi yang dikehendaki dan letakkan disitu.
Untuk menyalin data pula:
1. Anda pilih julat sel untuk disalin.
Kemudian seret julat sel ke tempat yang dikehendaki.
3. Tekan Ctrl dan letakkan julat sel tersebut. Satu salinan data kelihatan muncul di lokasi baru
ii. Dengan Teknik Papan Klip;
Cara ini digunakan sekiranya anda hendak mengalih atau menyalin data ke lokasi yang jauh. Anda hanya perlu memilih julat sel yang dikehendaki, kemudian klik kanan untuk memilih Cut (mengalih data tanpa menyalin) atau Copy (menyalin data sahaja).
Selepas itu, bawa kursor ke tempat yang anda ingin alih dan salin data tersebut. Klik kanan dan pilih Paste (untuk tampal data ke lokasi baru).
Sempadan berkelipan julat sel masih kekal sehingga anda mula menaipkan data di sel lain, atau sehingga anda menekan Enter atau Esc).
Anda boleh juga memotong data dengan kombinasi kekunci Ctrl+X, menyalin dengan Ctrl+C dan menampal dengan Ctrl+V.
Jika terdapat kesilapan, klik butang Undo, atau pilih Edit, Undo, atau tekan Ctrl+Z untuk membatalkan kesilapan.

Tidak ada komentar: